Brandsikkerhed

1. Stil altid stearinlys af enhver art sikkert i stagen, så det ikke kan antænde noget omkring-

   værende så som grene, gardiner ol.

2. Stil lyset et sted hvor det ikke kan vælte pga. dyr, vind og menneskers passage.

3. Forlad aldrig huset/lejligheden med tændte levende lys.

4. Sørg for altid at have en "BLOMSTERFORSTØVER" fyldt med vand i nærheden af det levende

    lys. Destilleret vand skulle være godt, da det ikke leder strøm.

 

-  For det første er en blomsterforstøver efter min mening mere effektiv end en spand vand, idet

   der kan sprøjtes mere med en forstøver inden den er tom end en spand vand, der "falder i

   klumper".

 

-  For det andet sker der ikke noget ved at en blomsterforstøver vælter modsat en spand vand.

 

-  For det tredje er en blomsterforstøver også effektiv i forbindelse med BRANDSÅR. Det gør

   ikke så ondt at få sprøjtet en sky af koldt vand fra en blomsterforstøver på et sår, som det gør

   at få hældt vand direkte på såret. (Man kan evt. let have en blomsterforstøver med i bilen på vej

   til sygehuset).

chart.dk