Et barn er født i Bethlehem,

                                                                                                 

Et barn er født i Bethlehem,
Bethlehem
thi glæder sig Jerusalem.
Halleluja, Halleluja!

En fattig jomfru sad i løn
sad i løn
og fødte himlens kongesøn.
Halleluja, Halleluja!

Han lagdes i et krybberum,
krybberum
Guds engle sang med fryd derom.
Halleluja, Halleluja!

Og østens vise ofred der
ofred der
Guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, Halleluja!

Forvunden er nu al vor nød,
al vor nød
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, Halleluja!

Guds kære børn vi blev påny,
blev påny
skal holde jul i himmelby.
Halleluja, Halleluja!

På stjernetæpper lyseblå
lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, Halleluja!

Guds engle der os lære brat,
lære brat
at synge, som de sang i nat.
Halleluja, Halleluja!

Da vorde engle vi som de,
vi som de
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, Halleluja!

Ham være pris til evig tid
evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, Halleluja!

Tekst: Grundtvig, 1820
Melodi: Visemelodi, Tyskland, 1600

www.julesiden.dk