Emma Gad
Her er et uddrag af, 

hvad Emma Gad skrev om julen i 1918.

Julen er en ting, som folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker en Tanke eller højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller om. Grunden dertil er naturligvis den, at Julen endog fra Hedenskabers Tid er Nordboernes største Fest, saa at ethvert Forsøg paa at afskaffe selv dens uheldige Egenskaber, saasom Udveksling af Gaver, vil falde frugteløst ud; særligt fordi Børnene har bemægtigt sig den.

Hvis man har ondt ved at finde på Gaver til sine Kære, er man som oftest paa den sikre Side, naar man holder sig til det, der kan spises, drikkes eller ryges. En høne, en Æske Konfekt eller en Flaske Likør kan virke beskedent, men aldrig uvelkomment. Spisevarer er at foretrække frem for Blomster, der sendes rundt efter stor Maalestok.

Giv ikke Deres Børn kostbare Julegaver. Barnefantasien har den lykkelige Ævne at gøre det traveligste Legetøj illuderende, og Luksus bidrager kun til, at julen, modsat af, hvad den skulde, gør Børnene fordringsfulde og mindre elskværdige.

www.julesiden.dk

chart.dk